[EAC自抓]Glenn Gould – Bach: 6 Partitas, BWV 825-830

Bach: 6 Partitas, BWV 825-830 ,Sony精选同款。
kquote>

“如果他没有在呼吸下隆隆作响”(这给了唱片一些温柔的亲密感),那么他就不会是古尔德。

Bach: 6 Partitas, BWV 825-830

“如果他没有在呼吸下隆隆作响”(这给了唱片一些温柔的亲密感),那么他就不会是古尔德。

llect">表演者: Glenn Gould
专辑类型: 巴洛克
介质: Audio CD
发行时间: 2002
唱片数: 2

[EAC自抓]Glenn Gould – Bach: 6 Partitas, BWV 825-830

0
打赏
497
下载
0
吐槽

- 评论

  • 加载中,请稍候…
我要吐槽